فروش اقساطی سایپا در سال 98

فروش اقساطی سایپا در سال ۹۸

به عقیده بسیاری از مردم و فعالین در زمینه خودرو به خصوص علاقمندان خودروهای سایپا مدل ۹۸ ، در وضعیت کنونی بازار خودرو با گذشت زمان قیمت ها امکان افزایش مجدد دارد و اگر هم قرار به کاهش باشد بسیار ناچیز خواهد بود و علت اصلی توجه مردم به فروش…