فروش شرایطی ایران خودرو 98

فروش شرایطی ایران خودرو ۹۸

همه ی ما به نحوی در جریان تغییرات شدید قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم.تقریبا از اواسط سال پیش بود که زنگ افزایش نرخ خودرو به صدا در آمد و کم کم این مسئله شدت گرفت و کسانی که میتوانستند با ۵۰ میلیون تومان خودروی مورد علاقه ی خود را…